Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Yağmur Ne Zaman Yağar?

img

Rasadhanelerdeki âletle, bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek, gaibi bilmek değildir, belki gaibden çıkıp âlem-i şehadete takarrubu vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir.

Bediüzzaman

 

Atmosferde vuku bulan meteorolojik hâdiseler, öteden beri insanların dikkatini çekmiştir. Bu sebeple de insanoğlu, yüzyıllardan beri ısı değişikliklerini, yağmur, şimşek ve rüzgâr gibi meteorolojik hâdiseleri araştırmaktadır.

Atmosferin incelenmesi sonucunda, “alçak basınç” ve “yüksek basınç” alanları ile bunların hareket yolları, rüzgârların yön ve hızları meteoroloji haritalarında gösterilmekte, bunlara göre hava tahminleri yapılmaktadır.

Kullanılış gayeleri farklı olan sun’î peykler, 1957 yılından beri atmosfere atılıyor. Bunların bir çeşidi de hava değişimlerini çabuk sezme kabiliyetine sahiptir. Bu peykler, atmosferdeki ısı değişikliklerini tespit ederek, hava kütlelerinin ve bulutların resimlerini çekerler. Aynı zamanda hava kütlelerinin hareketlerini de bildirirler. Böylece biz; merkezler arasındaki ısı farklarını, rüzgârların yönlerini, hızlarını, havadaki nem miktarını ve basınç farklarını öğrenebiliriz.

Hava tahminleri, yukarıda saydığımız bilgiler elde edildikten sonra yapılabilmektedir. Bu işlem, uçaklar için 12 saat evvelden yapılmakta ve %95 doğru çıkmaktadır. 24 saat önce yapılan hava tahmin raporlarında. % 10-20 nisbetinde yanılma payı vardır. Tahmin zamanı uzadıkça, yanılma payı da artmaktadır. Eldeki haritalara göre basit hesapları yapılarak, hangi bölgeye ne zaman yağmur yağacağı tahmin edilebilir.

Kur’ân-ı Kerim’de, “Yağmuru, (mukadder olan vakit ve mahalde) O indirir...” (Lokman, 34) buyurulmaktadır. Hâlbuki biz, atmosferde cereyan edecek hâdiseleri -yukarıda da belirttiğimiz gibi- bilebiliyoruz. Şu halde bu yukarıdaki âyetin mânâsına ters düşmüyor mu?

Bu sorunun cevaplandırılması aslında hiç de zor değildir. Çünkü bizim bilebildiğimiz, ortaya çıkıp atmosferde kendini göstermiş olan hâdiselerdir. Yani, atmosferde kendisini belli eden olayları, çeşitli cihazlarla ve hattâ vücudumuzdaki bazı değişmelerle tespit edebiliyoruz. Yoksa henüz ortaya çıkmamış, kendisini belli etmemiş hâdiseleri değil!

Bizlerin yağmur hakkındaki tahmin ve tespitleri, İstanbul Haydarpaşa’dan kalkan Pamukkale Ekspresi’nin yaklaşık 10 saat sonra Denizli’ye varacağını söylemek gibi bir şeydir.

Yağmurun veya karın ne zaman yağacağını tahmin etmemiz, çok fazla bir şeyi değiştirmiyor.

Suyu buharlaştırıp atmosfere çıkaran ve yağmur olarak indiren yine Allah değil midir?

Bu yazıyı e-dergi olarak okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/1992_eylul/#features/37