Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Stressten Kurtulmak Ama Nasıl?

img

Stress tâbiri tıbda da moda oldu. Stress hastalıklarından ! bahsediliyor. Hayatın stress’lerine karşı, binlerce ton saadet hapı denen sıkıntı giderici, huzur verici ilâçlar imal edilip satılıyor. Çoğunun çantasında bu haplardan...

İnsan üç buudlu (boyutlu) zaman idrakinde bir mahlûk.) Mâzi, hâl ve istikbâl. Geçmiş, içinde yaşanan durum ve gelecek. Geçmişte işlediği hatalar, vicdan azapları, maruz kaldığı huzursuzluklar, eğitim hataları unutulmadığı ve halen de devam edip, istikbalde de uzanacak izler hâsıl ettiği gibi, içinde yaşadığı ve akıp giden zamanın iç ve dış zorlukları, yârınlara ait güvensizlik ve istikbal endişeleri... v.s. hep birer stress tevlid edici âmil.

Yakın zamana kadar mikrobu araştırılıp bir türlü bulunamayan pek çok hastalığın sebebinin, mânevî huzursuzluklar, ruhî gerginlikler olduğu nihayet anlaşıldı: Tansiyon yüksekliği, kolit, ülser, astım, bazı baş ağrıları, çeşitli cild hastalıkları... v.s.

Bütün bunlara çare nedir? Stress’ten kurtulmak! Peki, ama nasıl? Hayattan kaçarak mı? İmkânsız bu da. Stress’siz bir hayat kabil değil. Öyleyse hasta olmaktan kurtulmak  için hep huzur, saadet verici ilâçlar mı içeceğiz?

Şaşırtıcı bir husus var. Her türlü sosyo ekonomik güveni sağlamış bir İsveç’de, alkolizm, uyuşturucu madde iptilâsı, insî sapıklık ve intihar nisbeti pek yüksek. Psikosomatik hastalıklar çeşitleri ile mevcut, hastaların sayıları da hayli kabarık.

İşin dikkate değer tarafı, stress’sizliğin de bizatihî bir ; stress teşkil ettiğinin nihayet anlaşılmış olması. Zengin  refah ülkelerinde sık görülen bunalımlı insanların nereden teselli ve huzur arayacaklarını bile bilememeleri.

Dünyanın ileri ülkelerinde hemen her büyük hastahanenin bir Rolaksasyon-terapi (Relaxation thérapie) kısmı var. ; Oralarda, çeşitli rolaksasyon (bedenî ve zihnî gevşeme) teknikleri tatbik ve tâlim edilerek stress’li insanlar huzura kavuşturulmaya, psikosomatik hastalıklar tedaviye çalışılıyor.

Yoga ve meditasyon metodları, pek revaçta.

Modern Batılı insan huzursuz, arayışlar içinde. Hristiyanlık dogmaları artık onları tatmin etmiyor.

Stress’den kurtulmanın, Stressor bin bir tehdidin dengemizi bozup, bizi hasta etmesinden sakınmanın tek yolu var: Allah’a sığınmak, ibadet etmek. İbadetin, zihni ve bedeni gevşetici bir rolaksasyon olduğu artık anlaşıldı. En güzel ve en mükemmel rolaksasyon metodu da namaz’dır. 
...
Bu yazıyı e-dergi olarak okumak için tıklayınız: