Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Şeytan Niçin Yaratıldı?

img

Şeytan ve Kötülükler yaratılmasa ne olurdu?

Bilindiği gibi Allah, kâinatı “görmek ve görünmek” için yarattı. Akıl sahiplerinden iman ve ibadet istedi. Şuurluların içindeyse, insanın apayrı bir yeri var. Hayvanlar için ne iyilikten, ne de kötülükten söz edilemez. Melekler ise, sırf hayır için yaratıldılar. Şeytanların da, hayra kabiliyetleri kalmadı. İnsanlara en çok cinler benzer. Onların da bedenleri yoktur. Yükseliş ve alçalışları sınırlıdır.

İnsanlar, diğer bütün varlıklardan farklı yaratılmıştır. Onda madde ile ruh birleşmiştir. İyilik ve kötülük kabiliyeti yan yanadır. Adem (a.s.), her yönüyle hârikadır. Ona eşyanın isimleri öğretilmiştir. Farklılığı gösteren ve melekleri acze düşüren bu olay, fevkâlade enteresandır. “Eşyanın isimleri” tâbiriyle anlatılmak istenen, “bütün ilimlerin özü’dür. İlk insana “vahşi” diyenlerin şeytandan ders aldıkları muhakkak.

İnsan, akıl ve irade nimetleriyle şereflendirilmiştir. Yeryüzünün sultanıdır. İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirinden ayırabilecek bir kabiliyeti vardır. Bu özelliğini kötüye kullanarak hayvandan aşağı da düşebilir. İlâhî emirleri dinleyerek meleklerin üstüne de çıkabilir.

İnsandaki bu kabiliyetlerin açılıp, gelişmesi ise, bir cihad ile olur, Dereceleri tayin eden, yarışmalardır. Dünya bir tecrübe ve imtihan yeridir. Bu sebeple iyi ile kötü, çirkin ile güzel iç içedir. Zıtların kaynaştığı bir âlemde yaşıyoruz.

Kötülükler yaratılmasa ne olurdu? O zaman bir imtihandan söz edilemezdi. Çünkü herkes, ister istemez iyiyi seçmek zorunda kalırdı. Altın ile bakırın farkı anlaşılmazdı. Hayırlılarla şerlileri birbirinden ayırmak mümkün olmazdı. Bir seçme hürriyetinden bahsedilemezdi.

Kötülükler, iyiliğin derecesini belirlemek için bir karşılaştırma unsurudur. Kötülüğün miktarıyla, iyiliğin seviyesi ortaya çıkar. Güzelin güzelliği çirkinlikle bilinir.

Şeytan, baştanbaşa şerdir. O, insanı sürekli günâha teşvik eder. Görevi, nefsi coşturup kötülüğe sevketmektir. Nefis, her zaman şeytanı dinler. Onun sâdık talebesidir. En dehşetli düşmanını dost zanneder. Gaflet uykusundan uyanmazsa, sonunda belâsını bulur.

Şeytanlar yaratılmasa ne olurdu?

O zaman insanın kabiliyetleri gelişmezdi. Makamı aynı seviyede kalırdı, insaniyet seması yıldızlarla parlamazdı. Mânevî savaş başlamaz, imtihan meydanı açılmaz, cennet sahiplerini beklemezdi. İnsanın varlığına bile gerek kalmazdı. Çünkü makamı sabit varlıklar çoktur.

Şeytan kötüdür, ama nice iyiliklere basamak olmuştur. İblis’e her itaat alçalış, her isyan yükseliştir. Ondan kaçan, Rabbe koşmaktadır.

Şeytan kötüdür, ama nice iyiliklere basamak olmuştur.

...

Bu yazıyı e-dergi olarak okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/1992_eylul/#features/21