Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Şanı Yüce Allah, Kimleri Sevmez?

img

Allah, nankörlükte ve günahta ısrar edenleri sevmez. (Bakara, 276)

Allah, zalimleri sevmez. (Âl-i İmrân, 57)

De ki: Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. (Âl-i İmrân, 32)

…Allah, hainleri sevmez. (Enfâl, 58)

Allah, aşırıları sevmez. (Bakara, 190)

Allah, hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez. (Nisâ, 107)

Allah, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez… (Nisâ, 148)

Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. (Mâide, 87)

...Yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah, israf edenleri sevmez. (A’râf, 31) 

Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. (A’râf, 55)

O, büyüklük taslayanları asla sevmez. (Nahl, 23)

Şımarma! Bil ki, Allah şımarıkları sevmez. (Kasas, 76)

…Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez. (Kasas, 77)

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman, 18)

Yazıyı e-dergi olarak okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/2015_nisan/#features/36