Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Nuh’un Gemisi Nasıl Bir Ayettir?

img

Bir ülkenin bir ferdi, başka bir ülkede elçilik göreviyle görevlendirildiği zaman, her şeyden önce ait olduğu devletin elçisi olduğunu gösteren belgeler ibraz etmek durumundadır. Bunun gibi, Âlemlerin Rabbi tarafından insanlara elçi olarak gönderilen peygamberler de—deyim yerindeyse—ilahî otoriteye aidiyetlerini gösteren nişanlarını ve elçilik mazbatalarını ibraz etmek durumundadır. İşte bu belgelere ayet/mucize denir. 

Kur’an’da bu ayetlerden, belgelerden bir kısmı örnek olarak zikredilmiştir. Bunların başında Hz. Nuh’un gemisi gelir. Bu yazımızda Hz. Nuh’un gemisi, onun—Allah tarafından gönderilmiş—bir peygamber olduğuna dair iddiasının doğruluğunu ispat eden bir tasdik mührü, bir peygamberlik nişanı, ilahî bir belge, Rahmanî bir mazbata, Rabbanî bir ayet, bir alâmet, ilahî bir imza, bir onay olduğu yönü üzerinde duracak ve bu konudaki bazı bilgileri, bulguları okuyucu ile paylaşacağız. 

Ayetlerde Nuh Peygamberin Gemisi

Kur’an’da Hz. Nuh gemisinin bir ilahî belge olduğunu ilan eden bazı ayetlerin mealleri şöyledir: “Çok önce Biz Nuh’u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu. Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara bir ayet (mucizeliğinden ders alınacak bir ibret vesilesi) yaptık.” (Ankebut, 29/14-15)

“Biz Nuh’u, levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. O kadri bilinmemiş değerli insana, bir mükâfat olarak gemi, Bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. Biz bir ayet (ibret vesilesi) olsun diye, o gemiyi geriye bıraktık. Haydi, var mı ibret alan.” (Kamer, 54/13-15)

“Onlar için (sonsuz ilim ve kudretimiz için) bir ayet/bir delil de nesillerini dopdolu gemide taşımamızdır. Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız.” (Yasin, 36/41-42).

“Unutmayın ki, Nuh zamanında, sular taştığı vakit, sizi (varlığınıza vesile olan atalarınızı) emniyetli gemide biz taşımıştık! Onu sizin için hem bir ayet (ibret vesilesi) kılalım, hem de can kulağı ile dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık.” (Hakka, 69/11-12) 

Hz.Nuh’un Gemisi neden bir ayettir?

Yazının devamını okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/2015_mayis/#features/15