Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Neden Farklı Renklerdeyiz?

img

Sîmalar gibi; seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması, bilbedâhe, O’nun ilim ve hikmetiyledir. Bediüzzaman

Rûm Sûresinin 22. âyetinde bu hususta meâlen şöyle buyurulur:

“Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve sımalarınızın değişik olması, O’nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunlarda bilenler için dersler vardır.”

Aynı mevzuda Fâtır Sûresinin 27. ve 28. âyetlerinde de meâlen şöyle buyurulur:

“Allah’ın gökten su indirdiğini görmez misiniz? Biz onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirmiş, dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar var etmişizdir.”

“İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.”

Evet, insanların yaratılışı, yoktan var edilişi, türlü âzâ ve nimetlerle donatılması Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve kudretini, varlık ve birliğini gösterir. Bunların her birisi onun mevcudiyetine birer delildir.

İnsanın dil, ırk ve tenlerinin, sîma ve suretlerinin farklılığı, Cenâb-ı Hakk’ın varlık ve birlik delillerindendir. Biyolojik olarak insan derisine rengini veren, üst deride bulunan ve melamin maddesi taşıyan hücrelerdir.

Sadece insanın tenine renk veren derinin hususiyetlerine bakacak olursak şu mânâları hatırlarız:

Derinin en mühim özelliklerinden birisi dokunma organı oluşudur. Dokunma hissi bilhassa ellerde ve parmak uçlarında kuvvetlidir. Bu hisle cisimlerin sertlik ve sıcaklık gibi özelliklerini tanıdıktan başka, dışarıdan maruz kaldığımız herhangi bir basınç veya teması duyabiliriz.

Vücudumuzun dışına geçirilen bu canlı kılıfın parmak uçlarına isabet eden bölgelerine öyle nakışlar işlenmiş ki, hiçbir insanın parmak izi diğerininkine benzememektedir. Bütün insanların parmak izlerini gözler önünde bulunduran ve ona göre yarattığı parmak izlerinin her birini birbirinden farklılaştıran bir Zattan başkası böyle bir maharete sahip olabilir mi?

Böylesine mükemmel bir vücut fabrikamızın böylesine güzel bir şekilde renk ve şekillerdeki derilere sarılarak her birimizin yüzüne, kendi şahsiyetimizin bir belirtisi olacak tarzda güzel bir suret nakşedilmiş. Bütün insanlarda vücut sistemlerinin bir oluşu, hepsinin birden aynı elden çıktığını ve hepsi üzerinde aynı Kudretin tasarruf ettiğini gösterdiği gibi, her insanın yüzüne ayrı bir sûret, ayrı renk ve güzellik verilmesi de bütün insanlara hükmü ve kudreti geçen Yaratıcımızın, her birimize ayrı ve hususi bir ihsanını teşkil etmektedir.


Bu yazıyı e-dergi olarak okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/1992_eylul/#features/15