Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

İçtiğimiz Suda Ne Olmalı, Ne Olmamalı?

img

Su, Rabbimiz’in canlılara bahşettiği en önemli nimetlerden birisidir. Zira, su olmadan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Yeryüzünde içme suyu olarak kullanılabilecek kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Tatlı su kaynakları içme ve kullanmanın yanı sıra ziraî ve endüstriyel faaliyetlerde, yüzme ve balıkçılık gibi rekreasyonel (spor, dinlenme, eğlenme vb.) maksatlarla da kullanılmaktadır. Ancak, ne yazık ki beşerin bulaşık eli sulara da bulaşmıştır. Kyoto, Shiga ve Osaka’da (Japonya) düzenlenen dünya üçüncü su formunda, dünyada insan faaliyetleri sonucu teşekkül eden su kirliliğine dikkat çekilmiştir.  Suyun kalitesinin teşekkülünde birçok fizikî (renk, koku, tat, sıcaklık gibi), kimyevî (su içinde bulunan elementler ve mineral maddeler) ve biyolojik unsurlar (hastalık etkenleri gibi) etkilidir. 

İçme suyu nasıl olmalı?

İçme suyu renksiz, berrak ve kokusuz olmalı, sıcaklığı 12°C civarında (maksimum 25°C) olmalıdır. Hastalık etkenlerinden arındırılmış olmalıdır. Suyun kalitesi su ile ilişkili olan ve sudan faydalanan canlıların hayatî metabolizmalarını da etkilemektedir. Mesela, sıcaklık ve çözünmüş oksijen su kalitesi açısından önemli parametrelerdendir. Alabalıkların gelişimi, soğuk ve çözünmüş oksijen seviyesi yüksek olan sularda daha verimli olmaktadır.  Elbette suda yaşayan canlıların hayatî aktivitelerini etkileyen unsurlar bunlardan ibaret değildir. Suyun üzerinden aktığı toprak veya kayaç tabakanın jeolojik ve kimyasal özellikleri de suyun kalitesini belirlemektedir. Çünkü, suyun debisine ve eğime bağlı olarak bulunduğu yataktan akarken aşındırıcı etkisiyle bazı mineral maddeleri çözerek bünyesine katmaktadır.  Mesela su, kalsiyum karbonat içeriği veya magnezyum içeriği zengin olan bir araziden akıyorsa bünyesine kalsiyum mineralini veya magnezyum mineralini daha fazla kattığı için sert su özelliğine sahip olur ve kaynatıldığında kabın dibinde kireç katmanı oluşturur, aynı zamanda temizlik için daha fazla deterjan harcanmasına sebep olur. Çünkü sabun sert sularda yeterince köpürmez. 

Yazının devamını okumak için tıklayınız:

 http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/2015_haziran/#features/46