Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Hz. İbrahim Ve Dostluk Nişanı

img

İmtihan, mihnet kökünden gelen bir kavramdır ve—deyiş yerindeyse—ateşten gömlek giymek anlamına gelir. Ancak mesele ahde vefayı esas alan bir “rabbani dostluk” ise, burada artık normal bir imtihanın ötesinde kulluğun zirvesini gösteren bir nişan söz konusudur.

Böyle bir zirveye tırmanan Hz. İbrahim’in bu konumunu canlı bir örnek olarak insanlara göstermek için, onun yalnız manevi açıdan “ateşten gömlek” giymesi yetmez, aynı zamanda gerçek olarak da “ateşten gömlek” giymesi icap ederdi. İşte Hz. İbrahim’in bu ‘vefalı dostluk liyakat nişanı’ böyle bir sınavla insanlık camiasına canlı bir misal olarak sunulmuştur.

 

“Halilurrahman” ünvanı ve ateş imtihanı

Allah’ın hakiki dostu olmak, insanlık mertebeleri açısından çok önemli bir zirvedir. “Hıllet/dostluk” sertifikasını almak için çetin imtihanlardan geçmek gerekir. Peygamberler arasında da derecelerin olduğu bilinmektedir. “Halilullah, kelimullah, ruhullah, habibullah” unvanları her peygambere verilmemiştir. Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’e bu unvanların verilmesi onların ayrı meziyetlerini göstermektedir.

Peygamber olmakla imtihan bitmez.

 Her peygamber hayatı boyunca en çetin imtihanlardan geçmiştir. Büyüklerin imtihanı da büyüktür. “En büyük belayı çekenler/imtihana tabi tutulanlar peygamberlerdir; sonra evliyalardır, sonra da onlara yakın olanlardır” (Buhârî, Merdâ, 3; Tirmizî, Zühde, 57) manasındaki hadis-i şerifte bu gereceğe işaret edilmiştir. Yine, Hz. Peygamber: “Muhakkak ki ben günde yetmiş defadan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler,  tövbe-istiğfar ederim” (Buhârî, Daavât, 3) diye buyurmuştur. Diğer bir rivayette ise Peygamberimiz: “Benim de kalbime gaflet çöküyor, ben bu yüzden Allah’tan günde yüz defa tevbe, istiğfar ederim/bağışlanmamı isterim” (Müslim; Zikr, 41) diye ifade etmiştir. Sahih hadislerdeki peygamberimizin bu beyanları, imtihanların peygamberler için de her zaman sözkonusu olduğunu göstermektedir.

Bu yazının devamını okumak için tıklayınız:

 http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/2015_temmuz/#features/54