Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Hayatın Zirvesi İnsanın Hayatı

img

Allah’ın bütün isimlerinin anlamlarını içine alan ismine İsm-i Âzam denilir. İnsan, diğer mahlukat arasında İsmi Âzam’a mazhar olarak yaratılmıştır.

Ayrıca Allah’ın isimlerinden her bir ismin insandaki tecellisi de diğer mahlukattan daha ileridir.

Mesela, Cenab-ı Hakk, Rab isminin tecellisiyle yarattıklarını terbiye eder. Elementler Rab isminin terbiyesiyle bitki olmaktadır. Sonra bitkilerin diğer element ve unsurlarla beraber terbiye edilmesiyle hayvanlar yaratılmaktadır. Böylece Rab ismi, bitkilere kıyasla hayvanlarda daha fazla tecelli etmiş olmaktadır. Ve en sonunda da bitkiler ve hayvanlarla beraber tüm kâinat terbiye edilerek, yani insan için çalıştırılarak insanlar yaratılmaktadır.

Bu durumda Rab isminin insandaki tecellisi, yaratılan diğer canlılardaki tecellisinden daha ileridir. Çünkü insanın yaratılması ve terbiyesi, tüm kâinatın terbiyesi ve çalıştırılmasıyla olur.

Ayrıca Rab ismi insanları manevi yönden de terbiye ederek, insanlar arasından evliyalar, âlimler ve asfiyalar denilen meyveleri de yetiştirmektedir.

...

Devamını okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/2015_aralik/#features/37