Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Çin İşgali Altında Doğu Türkistan

img

Doğu Türkistan, doğu-batı enerji kaynakları açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Bölgenin sahip olduğu stratejik, politik ve ekonomik önemden dolayı Çin, Uygur nüfusuna yönelik asimilasyon politikasını uluslararası kamuoyunun gözü önünde artırarak sürdürmektedir.

Doğu Türkistanlı tarihçi Rüstem Sadri’ye göre 1944-45 yıllarında bölgenin nüfusu 3.300.000’di. Sadri, Uygurlar (2.500.000), Kazaklar (320.000) ve Kırgızlar (60.000) olmak üzere toplam nüfusun %90’ının Türk asıllı halklardan oluştuğunu, geri kalanının da Çinliler (202.000), Huiler (93.000), Moğollar (63.000), Ruslar, Tacikler, Mançular, Hindular, Şibeler ve Çingeneler gibi etnik gruplardan müteşekkil olduğunu belirtmiştir.  Bu rakamlar, daha önce Doğu Türkistan’da çok az Çinli nüfus olduğunu göstermektedir.

Ancak Çin yönetimi nüfus yapısını değiştirmek üzere bölgeye Çinlileri iskân politikası uygulamaktadır. Çinli sayısı da her yıl ortalama %8’lik bir artış göstermekte ve Doğu Türkistan giderek Çinlileştirilmektedir.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan halkına olan bu zulmünün sebebi iki noktada özetlenebilir: doğal kaynakları ve artan nüfusunu oraya sevketmesi. Çin, Doğu Türkistan’daki tarım bölgelerinin üretimlerine el koymakta ve ayrıca kendi kırsal kesimindeki işsizleri buraya yerleştirmektedir.

Zengin toprakların sömürülen insanları

1934-1943 yılları arasında Rus araştırmacıların incelemeleri sonucunda, Doğu Türkistan’da 5 bölgede uranyum, 13 bölgede kalay, 32 bölgede kurşun, 5 bölgede volfram, 50 bölgede altın, 46 bölgede demir, 70 bölgede kömür, 2 bölgede cıva, 6 bölgede amonyak rezervlerinin bulunduğu; bunlardan petrol rezervlerinin 120.000.000 ton, altın rezervlerinin ise 18.500.000 ton olduğu tespit edilmiştir.

Yani Doğu Türkistan, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından çok önemli bir zenginliğe sahiptir. Bölgede 3.000 madenden 122 çeşit mineral çıkarılmaktadır. Bunların en önemlileri demir, kömür, manganez, krom, kurşun, uranyum, volfram ve asbesttir. Çin’in kömür üretiminin beşte ikisi de Doğu Türkistan’da yapılmaktadır. 

Yazının devamını okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/2015_mayis/#features/41