Zafer Bilim Araştırma ve Kültür Dergisi

Allah, Kendisi Gibi Bir Allah Yaratabilir Mi?

img

Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi?

Bazı okuyucularımız “Allah kendisi gibi bir Allah yaratabilir mi?’ diye, aslında kendilerine yöneltilen bu soruyu bize gönderiyorlar. Bunlar, bir şey öğrenmek veya araştırmak için değil de, sırf inananları zora koşmak için hazırlanmış tuzak sorulardır. Akıllarınca, “Evet” cevabı verilirse, “Hani Allah’ın eşi ortağı olmazdı ya?” diyecekler. “Hayır” denilse “Peki siz Allah her şeye kâdirdir, her şeye gücü yeter diyordunuz, ne oldu?” diyecekler.

Bir kere soru saçma; hiçbir mantıkî dayanağı yok. Çünkü bu soru Müslümanlar’a soruluyor. Halbuki Müslümanlar, Vacibül-vücud olan, kıdem, beka sıfatları sahibi olan bir ilâhı kabul ediyorlar. Yaratılması istenen ilâhın (!) ise bu şartları taşıması mümkün değil. Çünkü:

1) Varlığı zarurî değil.

2) Ezelî değil. Birisi tarafından sonradan yaratılacak.

3) Başkası yaratacağı için kendiliğinden bir bekaya, ebedîliğe sahip olamayacak.

4) Vahdaniyet vasfını da alamayacak, çünkü kendisi ikinci (!) olmuş olacak.

5) Yaratıklara, sonradan meydana gelenlere benzememe vasfı bulunmamış olacak. Çünkü kendisini Allah yaratacak.

 6) Varlığı kendinden olmayacak. Yani Allah’ın zâtî sıfatları hiçbir zaman bu mahlûk ilâh’da(!) bulunmayacak. Öyleyse bu soru baştan bozuk.

Buna benzer bir tuzak soru da şu: “Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi?” Burada da aynı mantıksızlığı görüyoruz. Bir kere Allah, her şeye kâdirdir. Büyük küçük fark etmeden her mahlûku yaratır ve her şeye gücü yeter. Onun için bir kere baştan “kaldıramayacağı bir taş” olmaz. Sorunun içine bunun girmesi baştan mantıksızdır. Önce bu mantıksızlıklarını düzeltsinler, sonra soru sorsunlar. Soru sormanın da bir mantığı vardır ve sorular, soru soran kişilerin akıl ve mantık derecelerini de gösterir.


Bu yazıyı e-dergi olarak okumak için tıklayınız:

http://zaferdergisi.com.tr/e-dergi/1992_eylul/#features/19